Psykoterapia Sokura

Jari Sokura

Tietoa yrityksestä

Yritys perustettiin vuonna 2008. Se tarjoaa palvelujaan pääasiassa Etelä-Karjalan alueella. Psykoterapeuttisen työskentelyn perusta lepää tieteelliseen näyttöön perustuvassa, psykoanalyyttisessa, holistisessa psykodynaamis-systeemisessä ajattelussa. Yrityksessä työskentelee yksi työntekijä, Jari Sokura, jolla on Therapeia-säätiön psykoterapeuttikoulutus (VET), sekä Kelan ja Valviran pätevyydet.

Palvelun ydinajatus perustuu hyväksyvään ja toisen erillisyyttä kunnioittavaan, vastavuoroiseen vuorovaikutukseen ja luottamukseen sekä kokonaisvaltaiseen näkemykseen ihmiselämän kehitysvaiheista erilaisissa elämän ongelmakohdissa ja haasteissa.

Palveluni

 • Kriisiterapia
 • Omaisten ja läheisten tukikäynnit
 • Vanhempien tukikäynnit
 • Yksilöpsykoterapia
 • - Psykodynaaminen fokusoitu lyhytterapia (12-20 krt)
  - Pitkä psykoterapia (1-4 vuotta)
 • Pariterapia
 • Konsultaatiot
 • - Yksilöt, yritykset ja työyhteisöt
 • Työnohjaus
 • - Yksilöt, yritykset ja työyhteisöt
 • Koulutus
 • - Työyhteisöt, oppilaitokset

Kuka voi ottaa yhteyttä

 • Nuoret, aikuiset, vanhukset, omaiset, yritykset ja oppilaitokset

Milloin voin ottaa yhteyttä?

 • Tutustuaksesi paremmin itseesi
 • Ammatillisen kasvun haasteissa
 • Elämäntilannekriiseissä
 • Traumojen yhteydessä
 • Masennus- ja ahdistuneisuustiloissa
 • Somaattisten häiriöiden/sairauksien yhteydessä
 • Pelkotiloissa
 • Syömishäiriöissä
 • Psykoottisissa häiriöissä
 • Mielialahäiriöissä